Školné

předškolní děti 1x týdně 1200,- Kč /pololetí (-65,- Kč)
hobby skupiny 1x týdně 1200,- Kč /pololetí (-65,- Kč)
1 obor                  2x týdně
1700,- Kč /pololetí (-85,- Kč)
2 obory               3x a víc týdně 2200,- Kč /pololetí (-110,- Kč)

*Poskytujeme sourozenecké slevy

Platba školného 

1)u zápisu,

2)na účet TK Luna 1020371399/0800, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.

Splatnost školného je :

  1. pololetí - 30. 9. 2017
  2. pololetí - 28. 2. 2018

V tomto termínu platí pětiprocentní sleva.(Částka uvedená v závorkách). Po termínu se hradí plná částka. Školné hraďte najednou za celé pololetí.