Přihláška

Přihláška - Taneční střípky

Hodící se zakroužkujte, nebo vymažte nehodící se

1) Velká skupina

2) Malá skupina

3) Duo

 4) Sólo 

Věková kategorie:   A/ do 8mi let včetně

                                   B/ do 12ti let včetně

                                   C/ do 15ti let včetně

                                   D/ do 35 let včetně

                                   E/ nad 35 let

                                   F/ mix věků

 

Taneční technika  a/ klasický tanec – balet

                                   b/ moderní tanec

                                   c/ jazzový tanec

                                   d/ mix tanečních technik

Hodící se zakroužkujte, nebo vymažte nehodící se škrtněte

Seznam tančících

Jméno a příjmení

Datum narození