Letní soustředění

Informace k plánovanému letnímu soustředění: 

Termín: 25 - 31. 7. 2022

Místo: Křivoklát

cena:  

doprava : vlak

ubytování: IS Křivoklát 

stravování:  

tréninky:  Sokolovna Křivoklát, IS Křivoklát

Podrobné informace k soustředění

Každý účastník předloží při nástupu do vlaku:

Kartičku pojištěnce nebo její kopii

Potvrzení od lékaře o způsobilosti zúčastnit se pohybového tábora

Potvrzení o bezinfekčnosti

Pravidelně užívané léky s popisem jejich užívání.

Kapesné v rozumné výši si mohou po dohodě s rodiči nechat děti u sebe, nebo odevzdat spolu s výše uvedenými dokumenty.

Odjezd

Do vlaku: příruční vak či batůžek s pláštěnkou, složenou papírovou taškou, lahev s pitím

Děti u nástupu obdrží: balíček s jídlem. 

 Kdo nechce jet vlakem a děti dopraví sám, stačí přijet v 17:45 do Informačního střediska Křivoklát a zde na nás počkat. Ovšem byla by to škoda. Prosím o oznámení této případné skutečnosti.

Zároveň prosím o písemné oznámení, pokud odjede dítě dříve: datum a čas , kdy odjede.

 

Návrat

Při přebírání dětí si nezapomeňte vyzvednout kartičku pojištěnce a pravidelně užívané léky.