Příspěvky > Příspěvky

Příspěvky 2024 - 2025

 1x týdně přípravky

1 700,- Kč /pololetí     sleva v termínu  (-200)

1 500,- Kč 

 2x týdně

2 700,- Kč /pololetí    sleva v termínu  (-200)  2 500,- Kč

 3x a více týdně

3 000,- Kč /pololetí    sleva v termínu  (-300)

2700,- Kč

 

Sourozenecké slevy:

1. dítě - plná platba

2. dítě - při jednom tréninku týdně 200,- Kč

při dvou trénincích týdně  300,- Kč

3. dítě - individuální domluva s vedením školy

Platba: 

1) u zápisu v hotovosti

2) na účet TK Luna 1020371399/0800  

VS - rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení dítěte.

3) v hotovosti na tréninku. V tomto případě je potřeba mít peníze přesně.

Splatnost :

  1. pololetí - 30. 9. 
  2. pololetí - 28. 2.

V tomto termínu platí sleva. (Částka uvedená v závorkách). Po termínu se hradí plná částka. Hraďte najednou za celé pololetí. 

Bez slevy lze  za dané pololetí zaplatít za 1. pol. do konce října a za druhé pol. do konce března. Později však hrozí vyloučení, pokud rodiče řádně nevysvětlí vedení školy zpoždění platby.