Příspěvky > Příspěvky

Příspěvky 2023 - 2024

Spouštíme platby členských příspěvků na 2. pololetí tohoto školního roku.

 

 1x týdně přípravky

1 500,- Kč /pololetí     sleva v termínu  (-200)

1 300,- Kč 

 2x týdně

2 500,- Kč /pololetí    sleva v termínu  (-200)  2 300,- Kč

 3x a více týdně

2800,- Kč /pololetí    sleva v termínu  (-300)

2500,- Kč

 

Sourozenecké slevy:

1. dítě - plná platba

2. dítě - při jednom tréninku týdně 100,- Kč

při dvou trénincích týdně  200,- Kč

3. dítě - individuální domluva s vedením školy

Platba: 

1) u zápisu v hotovosti

2) na účet TK Luna 1020371399/0800  

VS - rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce:  jméno a příjmení dítěte.

3) v hotovosti na tréninku. V tomto případě je potřeba mít peníze přesně.

Splatnost :

  1. pololetí - 30. 9. 
  2. pololetí - 28. 2.

V tomto termínu platí sleva. (Částka uvedená v závorkách). Po termínu se hradí plná částka. Hraďte najednou za celé pololetí. 

Bez slevy lze  za dané pololetí zaplatít za 1. pol. do konce října a za druhé pol. do konce března. Později však hrozí vyloučení, pokud rodiče řádně nevysvětlí vedení školy zpoždění platby.