Školné

1x týdně

1200,- Kč /pololetí (-60,- Kč)


 
2x týdně
1700,- Kč /pololetí (-80,- Kč)
3x a víc týdně 2200,- Kč /pololetí (-100,- Kč)

*Poskytujeme sourozenecké slevy

Platba školného 

1)u zápisu,

2)na účet TK Luna 1020371399/0800, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte.

Splatnost školného je :

  1. pololetí - 30. 9. 2017
  2. pololetí - 28. 2. 2018

V tomto termínu platí sleva.(Částka uvedená v závorkách). Po termínu se hradí plná částka. Školné hraďte najednou za celé pololetí. 

Bez slevy lze školné za dané pololetí zaplatít za 1. pol. do konce října a za druhé pol. do konce března. Později však hrozí vyloučení, pokud rodiče řádně nevysvětlí vedení školy zpoždění platby.