Soutěže > Polka-CUP

POLKA-CUP

přihlášky: https://easyapp.prihlaskanasoutez.cz/#/competition/5921605>

Termín:   28.4.2024– 2. ročník /A

 Druh :  Nepostupová soutěžní přehlídka  souborů a škol zabývajících se společenskou polkou a lidovými tradicemi

 Místo:  Osečany, KD Osečany

 Pořadatel :   Mgr. Jana Stehlíková

 Účast v soutěži: Všechny soubory a školy z ČR, zabývající se touto disciplínou

 Odpovědný zástupce pořadatele :    Mgr. Jana Stehlíková

 Vedoucí soutěže:      Mgr. Jana Stehlíková

 Sčitatel a sekretář:   Vladimír Jírovec       

 Porota   

Jiří Stumpf,Lucie Šabíková, Tomáš MIkulský, Miroslav Hurt, Blanka Vášová, Vlastimil Čermák, Igor Henzély

 Zvuk:              

Kategorie:

A/formace 9 a více tanečníků

Pidi: do 6 let

Mini                do 8 let

Děti                 9-11 let

Junioři            12 – 15    let

Dospělí            15- 35  let

Senioři             35 – 100 let

Bez rozdílu věků........

B/  malé skupiny                                  3 -8 tanečníků

Pidi                 Do 6 let

Mini                do 8 let

Děti                 9-11 let

Junioři            12-15 let

Dospělí            15 -35 let

Senioři             35 – 100 let

Bez rozdílu věků………………

C/  dua                                                    2 tanečníci - i smíšené duo, ale netančí většinu času v tanečním držení

Pidi                 do 6 let

Mini                do 8 let

Děti                 9 -  11 let

Junioři            12 –15 let

Mládež            15 – 18 let

Dospělí           18 – 35 let

Senioři            35 – 100 let

D/ páry tanečník a tanečnice – pouze smíšený pár !!!!!

Pidi                 do 6 let

Mini                do 8 let

Děti                 9 -  11 let

Junioři            12 –15 let

Mládež            15 – 18 let

Dospělí           18 – 35 let

Senioři            35 – 100 let

ESÓLO –                                             1 tanečnice nebo tanečník

Pidi                 do 6 let

Mini                do 8mi let

Děti                  9 -  11 let

Junioři             12 –15 let

Mládež             16 20 let  

Dospělí            20 – 35  let

Seniorky          35 – 100 let

F/ Maminky – tatínkové – babičky- dědové s dětmi –      Bez rozdílu věku - skupiny od 4 tanečníků

 

Disciplíny:     Polka společenská, Polka lidová

 Časový harmonogram:  

14 :00-zahájení přehlídky – sola , dua, páry, malé skupiny, formace                                                                                                                                                 Taneční plocha:                        12 x 14 m

Startovné:        150,- Kč za osobu, každý další start 150,- Kč

Vstupné:           150 ,- Kč,  na každých 10 dětí 1 vedoucí  souboru zdarma.

Termín pro přihlášen do 25.4. 2024

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit málo naplněné věkové kategorie, naopak pokud bude přihlášek více, než je kapacita, budeme muset soubory odmítnout.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Focení i natáčení povoleno.

Adresa pro přihlášení : www.prihlaskanasoutez.cz

Dotazy : 720 117 201 – dopoledne 

 Soutěžní pravidla:

 A/ Formace 

 Charakteristika: Polka společenská či lidová, posuzuje se práce s tanečním prostorem, jeho využití, přizpůsobení choreografie věku tanečníků a vhodnost hudební předlohy.

 Hudba – vlastní nahrávka

Počet tanečníků  8 – 24

Délkavystoupení-2-4-min Rekvizity  vítány, kulisy  povoleny, pokud nezakrývají výhled na tanečníky a nemohou poškrábat taneční plochu – jako např. kovové konstrukce z ostrých  nepodlepených materiálů.

Oblečení a obutí:  Vhodné a přiměřené věku 

B/ Malé skupiny 3-8 tanečníků

 Charakteristika: Polka společenská či lidová, posuzuje se práce s tanečním prostorem, jeho využití, přizpůsobení choreografie věku tanečníků a vhodnost hudební předlohy.

Hudba – vlastní nahrávka

Počet tanečníků  3-7

Délka vystoupení 2 – 4 min, Rekvizity  vítány, kulisy  povoleny, pokud nezakrývají výhled na tanečníky a nemohou poškrábat taneční plochu – jako např. kovové konstrukce z ostrých  nepodlepených materiálů.

Oblečení a obutí:  Vhodné a přiměřené věku

 C/  Dua

 Charakteristika : stejná jako u formací , Hudba: vlastní nahrávka Délka :   2:00 – 3:00 min. Rekvizity vítány, kulisy  povoleny Oblečení a obutí -  vhodné a přiměřené věku

D/ Páry

tančí se na hudbu pořadatele

E/ Sóla 

 charakteristika stejná jako u skupin Délka maximálně 2 minuty Rekvizity vítány, kulisy povoleny Oblečení a obutí vhodné a přiměřené věku

 F/ Rodiny s dětmi 

 charakteristika stejná jako u skupin Délka max 3 minuty Rekvizity i kulisy povoleny Oblečení a obutí vhodné a přiměřené věku

 Věk tanečníků je určován  podle roku narození – čili , Dua a  formace se zařazují do věkové kategorie podle věkového průměru  tanečníků, přičemž ve skupině nesmí být nadpoloviční většina starších než je daná věková kategorie.

V případě malého počtu přihlášených soutěžících v kategoriích dua budou věkové kategorie spojeny.

Vedoucí odevzdají při prezenci seznamy tanečníků s daty narození, pokud je nepošlou spolu s přihláškou

Soutěžící  budou mít s sebou kartičky pojištěnce pro případnou kontrolu věku.

Hudební nahrávka: Zvukařům zašlete nahrávku ve formátu mp3 na adresu j.stehlikova@centrum.cz, pokud se vám nepodaří v přihláškovém systému ji nahrát. Přihláškový systém: www.prihlaskanasoutez.cz , 

Název  hudebního souboru se musí shodovat s názvem vystoupení v přihlášce!!!!! Záložní nahrávku je potřeba mít  s sebou na flashce.

Diplomy a ceny: Diplomy, poháry, medaile a drobné ceny pro první tři ve všech kategoriích.

Za věci odložené v šatně pořadatel neručí

Těšíme ve na Vás,  za pořadatelský tým,  Jana Stehlíková