Přehlídka jevištního tance, tanečních kompozic v contemporery technikách, technikách moderního a klasického tance

Pro všechny taneční školy zabývající se těmito technikami tance

Termín:                       11.10. 2019 pátek                                                                                        Místo:                         Vrchlického divadlo Louny, Osvoboditelů 411, mapka na www.divadlolouny.cz po kliknutí na kontakt                                                                                                                                                Pořadatel:                  TK LUNA Louny                                                                                          Odpovědný zástupce pořadatele: Mgr. Jana Stehlíková                                                                       Vedoucí soutěže:            Mgr. Jana Stehlíková                                                                                        Porota: bude zveřejněna později                                                                                                  Hudební doprovod: reprodukovaná hudba, živá hudba, možnost využití klavíru pro korepetici                                                                                                                                              Taneční plocha:          9x13 m, povrch baletizol

Věkové kategorie:     A/ do 8mi let včetně

                                   B/ do 12ti let včetně

                                   C/ do 15ti let včetně

                                   D/ do 35 let včetně

                                   E/ nad 35 let

                                   F/ mix věků

Četnosti:                     1/velké skupiny                                

2/malé skupiny – do 7 tanečníků

                                   3/ dua

                                   4/ sóla

Taneční techniky       a/ klasický tanec – balet

                                   b/ moderní tanec – (techniky jako Graham, Limon, Horton atd.)

                                   c/ jazzový tanec

                                   d/ mix tanečních technik

Časový harmonogram:                     8:00  otevření divadla

9:30 porada poroty a vedoucích - přísálí

10:00 začátek přehlídky – jeviště

Podrobný ČASOVÝ  harmonogram bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek

Startovné :                 50, Kč každý start

Vstupné :                   50,- Kč  - jednotné vstupné.na každých 10 dětí 1 vedoucí  souboru zdarma.

Termín pro přihlášení do 28.9. 2019, Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit málo naplněné věkové kategorie, nebo disciplíny,  naopak pokud bude přihlášek více, než je kapacita divadla, budeme muset soubory odmítnout.                                                                                                                                                              Za  věci  odložené  v  šatnách  pořadatel  neručí.!!!                                                                                                Vedoucí souboru ručí za zničení nebo poškození vybavení a majetku divadla a je povinen jej v případě poškození uhradit.!!!!                                                                                                                                                    Focení i natáčení povoleno.                                                                                                                          Adresa pro přihlášení : Jana Stehlíková, Fugnerova 1572,  440 01 Louny, nebo j.stehlikova@centrum.cz                                                                                                                              Dotazy : 720 117 201 – dopoledne kromě středy

Soutěžní pravidla:

A/ Velké skupiny 

Charakteristika:  Jakýkoli styl tance  nebo jejich mix s využitím techniky typické pro  tento druh tance, Posuzuje se práce s tanečním prostorem, jeho využití, přizpůsobení choreografie věku tanečníků a vhodnost hudební předlohy.

Hudba – vlastní nahrávka nebo živá hudba

Počet tanečníků - 8 – až co se vejde J

Délka vystoupení - 2 – 4 min

 Rekvizity  vítány, kulisy povoleny, pokud nezakrývají výhled na tanečníky a nemohou poškrábat taneční plochu – jako např. kovové konstrukce z ostrých  nepodlepených materiálů. Oblečení a obutí:  Vhodné a přiměřené věku

B/ malé skupiny 3-7 tanečníků

Charakteristika:  Jakýkoli styl tance  nebo jejich mix s využitím techniky typické pro  tento druh tance,. Posuzuje se práce s tanečním prostorem, jeho využití, přizpůsobení choreografie věku tanečníků a vhodnost hudební předlohy.

 Hudba – vlastní nahrávka  nebo živá hudba

Počet tanečníků  3-7

Délka vystoupení 2 – 4 min

 Rekvizity  vítány, kulisy  povoleny, pokud nezakrývají výhled na tanečníky a nemohou poškrábat taneční plochu – jako např. kovové konstrukce z ostrých  nepodlepených materiálů.

Oblečení a obutí:  Vhodné a přiměřené věku

 

C/  Dua

Charakteristika : stejná jako u formací

Hudba: vlastní nahrávka nebo živá hudba

Délka :                2:00 – 3:00 min.

Rekvizity vítány, kulisy  povoleny

Oblečení a obutí -  vhodné a přiměřené věku

 

D/ sóla

Charakteristik:  stejná jako u skupin

Délka maximálně:  2:30  minuty

Rekvizity vítány, kulisy povoleny

Oblečení a obutí vhodné a přiměřené věku

Věk tanečníků je určován  podle roku narození – čili , Dua a  formace se zařazují do věkové kategorie podle věkového průměru  tanečníků, přičemž ve skupině nesmí být nadpoloviční většina starších než je daná věková kategorie.

V případě malého počtu přihlášených soutěžících v kategoriích dua budou věkové kategorie spojeny.

Vedoucí odevzdají při prezenci seznamy tanečníků s daty narození, pokud je nepošlou spolu s přihláškou

Soutěžící  budou mít s sebou kartičky pojištěnce pro případnou kontrolu věku.

Hudební nahrávka: Zvukařům zašlete nahrávku ve formátu mp3 na adresu: j.stehlikova@centrum.cz  s označením souboru a poznámkou, zda je nástup na hudbu, nebo se hudba pouští po nástupu tanečníků na taneční plochu. Název  hudebního souboru se musí shodovat s názvem vystoupení v přihlášce!!!!!

Záložní nahrávku je potřeba mít  s sebou na flashce.

Ocenění: Porota zařadí jednotlivé výstupy do zlatých, stříbrných a bronzových pásem. Uděleny budou souborům ve zlatém pásmu plakety. Všichni soutěžící obdrží malou drobnost.

Za věci odložené v šatně pořadatel neručí

Těšíme ve na Vás,  za pořadatelský tým,  Mgr. Jana Stehlíková