O chmelový věnec

Propozice soutěže:

 Párová soutěž Hobby dance SUT a plesových předtančení

Pořadatel: TK Luna Louny

Termín: 20. 10. 2019

Místo: KD Na Rozcestí Dobroměřice -  Louny

Druh soutěže : Hobby dance SUT, propozice a přihlašovací systém najdete na www.SUT.cz

Časový harmonogram:

Otevření sálu                                                                  8:45

Prezence : Děti 1,2, Junioři 1 a Dospělí                     9:15 - 9:45

Zahájení soutěže:                                                           10:00

Prezence: Junioři 2 a Senioři D                                   10:45 - 11:30

Předpokládaný konec soutěže:                                    15:00 - zahájení plesových předtančení

Časový rozvrh bude upraven podle počtu přihlášených párů dne 17. 10. 2019.

 

Pohárová přehlídka plesových předtančení

Pořadatel:                                                      TK Luna Louny 

Termín:                                                           20. 10. 2019

Místo:                                                              KD Na Rozcestí Dobroměřice - Louny

Odpovědný zástupce pořadatele :      Jana Stehlíková

Hudba:                                                           Tomáš Čížek

Vedoucí soutěže pro přehlídku:         Mgr. Jana Stehlíková

Věkové kategorie:                                  Děti, junioři, dospělí, senioři – málo obsazené kategorie budou spojeny

Přihlášky na přehlídku předtančení posílejte na : j.stehlikova@centrum.cz stejně tak i hudbu, popsanou tak, aby se shodoval název souboru s názvem předtančení na přihlášce

Časový harmonogram: 

Prezence: 11: 00 – 13:00

Zahájení soutěže : 15:00

Předpokládaný konec soutěže 18:00 hod.

Startovné: 50:-Kč/ osoba za každý start

Úhrada nákladů:  Funkcionářům a porotě dle dohody, taneční páry na náklady vlastní nebo vysílajícího klubu

Pořadatel neručí za věci odložené v šatnách.