Soutěže > Bellytery 16. ročník

Bellytery  2024 -  16. ročník

Termín: 15.6. 2024 od 9.00 hod.

Přhlášky: https://easyapp.prihlaskanasoutez.cz/#/competition/5921612>

Druh: Nepostupová soutěžní přehlídka  souborů a škol zabývajících se orientálními tanci.

Místo: VD Louny

Pořadatel : Mgr. Jana Stehlíková, TK Luna Louny z.s.

Účast v soutěži:  Všechny soubory a školy z ČR, zabývající se touto disciplínou

Odpovědný zástupce pořadatele:   Mgr. Jana Stehlíková

Vedoucí soutěže:     Mgr. Jana Stehlíková

Sčitatel a sekretář:   Vladimír Jírovec  . Miroslav Stehlík     

Porota: Míša Broučková –Slaný,  Natálie Havlištová, Ivana Janatová , Lenka Turková- Žatec, 

Zvuk:  Honza Stehlík            

 Kategorie:

A/ soubory – kolektivy – formace 8 a více tanečnic

Pidi                 do 6 let

Mini                do 8 let

Děti                 9-11 let

Junioři             12 – 15    let

Dospělí            15- 35  let

senioři              35 – 100 let

B/  malé skupiny                                  3 -7 tanečnic

Pidi                  DO 6 LET

Mini                 do 8 let

Děti                  9-11 let

Junioři             12-15 let

Dospělí            15 -35 let

Senioři             35 – 100 let

 

C/  dua                                                    2 tanečnice

Pidi                 do 6 let

Mini                do 8 let

Děti                 9 -  11 let

Junioři             12 –15 let

Mládež             15 – 18 let

Dospělí            18 – 35 let

Senioři             35 – 100 let

D/  SÓLO –                                            1 tanečnice

Pidi                 do 6 let

Mini                do 8mi let

Děti                  9 -  11 let

Junioři             12 –15 let

Dospělí            15 – 35  let

Seniorky          35 – 100 let

E/ Maminky s dětmi –                  min. 4 tanečnice     Bez rozdílu věku 

Disciplíny:     Klasika,   folk,    show-fussion

 

Časový harmonogram

                                                 11-.00 – 12.00 prezence 

                                                12:30 - 13:45 prostorové zkoušky

14:00 zahájení přehlídky

18:00 předpolkádaný konec

 

 

Taneční plocha:         baletizol  10x6 m

Startovné 100,- Kč za osobu/formace  každý další start 100 Kč/formace

 sóla a dua 150/Kč/osoba

Vstupné          100 ,- Kč,  na každých 10 dětí 1 vedoucí  souboru zdarma.

Termín pro přihlášení: do 10.6. 2024

Přihlášení možné i po termínu, ale bez nároku na prostorovou zkoušku

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit málo naplněné věkové kategorie, naopak pokud bude přihlášek více, než je kapacita KD, budeme muset soubory odmítnout podle časového sledu přihlášek

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Focení i natáčení povoleno.

Dotazy:  j.stehlikova@centrum.cz, 720 117 201 – dopoledne krom středy

Soutěžní pravidla:

A/ Formace 

 Charakteristika:  Jakýkoli styl orientálního tance  nebo jejich mix s využitím techniky typické pro  tento styl tance, včetně stylistických úprav typických pro západní kulturu. Posuzuje se práce s tanečním prostorem, jeho využití, přizpůsobení choreografie věku tanečníků a vhodnost hudební předlohy.

 Hudba – vlastní nahrávka

Počet tanečníků  8 – 24

Délka vystoupení 2 – 5 min

 Rekvizity  vítány, kulisy  povoleny, pokud nezakrývají výhled na tanečníky a nemohou poškrábat taneční plochu – jako např. kovové konstrukce z ostrých  nepodlepených materiálů.

Oblečení a obutí:  Vhodné a přiměřené věku

B/ malé skupiny 3 - 7 tanečnic

Charakteristika:  Jakýkoli styl orientálního tance  nebo jejich mix s využitím techniky typické pro  tento styl tance, včetně stylistických úprav typických pro západní kulturu. Posuzuje se práce s tanečním prostorem, jeho využití, přizpůsobení choreografie věku tanečníků a vhodnost hudební předlohy.

 Hudba – vlastní nahrávka

Počet tanečníků  3-7

Délka vystoupení 2 – 5 min

 Rekvizity  vítány, kulisy  povoleny, pokud nezakrývají výhled na tanečníky a nemohou poškrábat taneční plochu – jako např. kovové konstrukce z ostrých  nepodlepených materiálů.

Oblečení a obutí:  Vhodné a přiměřené věku

 

C/  Dua

 Charakteristika : stejná jako u formací

Hudba: vlastní nahrávka

Délka :            2:00 – 3:00 min.

Rekvizity vítány, kulisy  povoleny

Oblečení a obutí -  vhodné a přiměřené věku

 

D/ sóla 

 charakteristika stejná jako u skupin

Délka maximálně 2 minuty

Rekvizity vítány, kulisy povoleny

Oblečení a obutí vhodné a přiměřené věku

 

E/Maminky s dětmi 

 charakteristika stejná jako u skupin

Délka max 3 minuty

Rekvizity i kulisy povoleny

Oblečení a obutí vhodné a přiměřené věku

 

Věk tanečníků je určován  podle roku narození – čili , Dua a  formace se zařazují do věkové kategorie podle věkového průměru  tanečníků, přičemž ve skupině nesmí být nadpoloviční většina starších než je daná věková kategorie.

V případě malého počtu přihlášených soutěžících v kategoriích dua budou věkové kategorie spojeny.

Vedoucí odevzdají při prezenci seznamy tanečníků s daty narození, pokud je nepošlou spolu s přihláškou

Soutěžící  budou mít s sebou kartičky pojištěnce pro případnou kontrolu věku.

 

Hudební nahrávka: Zvukařům zašlete nahrávku ve formátu mp3 na adresu paderachi@seznam.cz s označením souboru a poznámkou, zda je nástup na hudbu, nebo se hudba pouští po nástupu tanečníků na taneční plochu. Název  hudebního souboru se musí shodovat s názvem vystoupení v přihlášce!!!!!

Záložní nahrávku je potřeba mít  s sebou na flashce.

 Diplomy a ceny: Diplomy, poháry, medaile a drobné ceny pro první tři ve všech kategoriích.

Udělena bude i cena generálního sponzora, dále cena za nejkrásnější kostým. Doufám, že se přehlídka podaří a že se Vám u nás v  divadle bude líbit.

Za věci odložené v šatně pořadatel neručí

Těšíme ve na Vás,  za pořadatelský tým,  Jana Stehlíková