ZRUŠENO !!!!

Propozice

Termín:                      30.5. 2020– 13. ročník

Druh                        Nepostupová soutěžní přehlídka  souborů a škol zabývajících se orientálními tanci.

Místo.                     Vrchlického divadlo Louny, Osvoboditelů 411, mapka na www.divadlolouny.cz

                                   po kliknutí na kontakt

Pořadatel                   TK Luna Louny z.s.

Účast v soutěži:         Všechny soubory a školy z ČR, zabývající se touto disciplínou

Odpovědný zástupce pořadatele     Mgr. Jana Stehlíková

Vedoucí soutěže:      BcA. Miroslav  Stehlík

Sčitatel a sekretář:   Vladimír Jírovec       

Porota:    Eva Moravčíková- Liptovský Mikuláš, Ivana Janatová- Jičín, Pavlína Véle- Tábor, Katka Tesařová, Žatec, Míša Králová –Praha, Barbora Badia Benešová Plzeň, Klára Daila –Liberec, Lenka Turková, Žatec

Zvuk:        Honza Stehlík            

 Kategorie:

A/ soubory – kolektivy – formace 8 a více tanečnic

            Pidi                 do 6 let

            Mini                do 8 let

            Děti                 9-11 let

Junioři             12 – 15    let

Dospělí            15- 35  let

senioři              35 – 100 let

B/  malé skupiny                                  3 -7 tanečnic

            Pidi                 DO 6 LET

      Mini              do 8 let

            Děti                 9-11 let

            Junioři             12-15 let

            Dospělí            15 -35 let

          Senioři             35 – 100 let

 

C/  dua                                                    2 tanečnice

            Pidi                 do 6 let

     Mini                do 8 let

            Děti                 9 -  11 let

            Junioři             12 –15 let

            Mládež             15 – 18 let

            Dospělí            18 – 35 let

            Senioři             35 – 100 let

D/  SÓLO –                                            1 tanečnice

     Pidi                 do 6 let

    Mini                do 8mi let

            Děti                  9 -  11 let

            Junioři             12 –15 let

            Dospělí            15 – 35  let

            Seniorky          35 – 100 let

E/ Maminky s dětmi –                  min. 4 tanečnice     Bez rozdílu věku 

Disciplíny:     Klasika,   folk,    show-fussion

 

Časový harmonogram:   8.00 otevření divadla

                                                 8.00 – 9.00 prezence sola, ostatní až do 11 hod.

                                                 8.00 – 9.00 prostorové zkoušky

                                                  9.30 porada poroty

10:00 zahájení přehlídky - sola

Taneční plocha:         8x 10 metrů, jeviště divadla

Startovné                   100,- Kč za osobu, každý další start 100 Kč

Vstupné          100 ,- Kč,  na každých 10 dětí 1 vedoucí  souboru zdarma.

Termín pro přihlášen do 20.5. 2020, přihlášení možné i po termínu, ale bez nároku na prostor zkoušku.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit málo naplněné věkové kategorie, naopak pokud bude přihlášek více, než je kapacita divadla, budeme muset soubory odmítnout.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Focení i natáčení povoleno.

Adresa pro přihlášení : Jana Stehlíková, Fugnerova 1572,  440 01 Louny, nebo j.stehlikova@centrum.cz

Dotazy : 720 117 201 – dopoledne krom středy

 

Soutěžní pravidla:

 

A/ Formace 

 

Charakteristika:  Jakýkoli styl orientálního tance  nebo jejich mix s využitím techniky typické pro  tento styl tance, včetně stylistických úprav typických pro západní kulturu. Posuzuje se práce s tanečním prostorem, jeho využití, přizpůsobení choreografie věku tanečníků a vhodnost hudební předlohy.

 Hudba – vlastní nahrávka

Počet tanečníků  8 – 24

Délka vystoupení 2 – 5 min

 Rekvizity  vítány, kulisy  povoleny, pokud nezakrývají výhled na tanečníky a nemohou poškrábat taneční plochu – jako např. kovové konstrukce z ostrých  nepodlepených materiálů.

Oblečení a obutí:  Vhodné a přiměřené věku

 

B/ malé skupiny 3-7 tanečnic

 

Charakteristika:  Jakýkoli styl orientálního tance  nebo jejich mix s využitím techniky typické pro  tento styl tance, včetně stylistických úprav typických pro západní kulturu. Posuzuje se práce s tanečním prostorem, jeho využití, přizpůsobení choreografie věku tanečníků a vhodnost hudební předlohy.

 Hudba – vlastní nahrávka

Počet tanečníků  3-7

Délka vystoupení 2 – 5 min

 Rekvizity  vítány, kulisy  povoleny, pokud nezakrývají výhled na tanečníky a nemohou poškrábat taneční plochu – jako např. kovové konstrukce z ostrých  nepodlepených materiálů.

Oblečení a obutí:  Vhodné a přiměřené věku

 

C/  Dua

 

Charakteristika : stejná jako u formací

Hudba: vlastní nahrávka

Délka :            2:00 – 3:00 min.

Rekvizity vítány, kulisy  povoleny

Oblečení a obutí -  vhodné a přiměřené věku

 

D/ sóla 

 charakteristika stejná jako u skupin

Délka maximálně 2 minuty

Rekvizity vítány, kulisy povoleny

Oblečení a obutí vhodné a přiměřené věku

 

E/Maminky s dětmi 

 charakteristika stejná jako u skupin

Délka max 3 minuty

Rekvizity i kulisy povoleny

Oblečení a obutí vhodné a přiměřené věku

 

Věk tanečníků je určován  podle roku narození – čili , Dua a  formace se zařazují do věkové kategorie podle věkového průměru  tanečníků, přičemž ve skupině nesmí být nadpoloviční většina starších než je daná věková kategorie.

V případě malého počtu přihlášených soutěžících v kategoriích dua budou věkové kategorie spojeny.

Vedoucí odevzdají při prezenci seznamy tanečníků s daty narození, pokud je nepošlou spolu s přihláškou

Soutěžící  budou mít s sebou kartičky pojištěnce pro případnou kontrolu věku.

 

Hudební nahrávka: Zvukařům zašlete nahrávku ve formátu mp3 na adresu paderachi@seznam.cz s označením souboru a poznámkou, zda je nástup na hudbu, nebo se hudba pouští po nástupu tanečníků na taneční plochu. Název  hudebního souboru se musí shodovat s názvem vystoupení v přihlášce!!!!!

Záložní nahrávku je potřeba mít  s sebou na flashce.

 

Diplomy a ceny: Diplomy, poháry, medaile a drobné ceny pro první tři ve všech kategoriích.

Udělena bude i cena generálního sponzora, dále cena za nejkrásnější kostým. Doufám, že se přehlídka podaří a že se Vám u nás v  divadle bude líbit.

Za věci odložené v šatně pořadatel neručí

Těšíme ve na Vás,  za pořadatelský tým,  Jana Stehlíková