Přihláška

Vyplň a pošli na:  j.stehlikova@centrum.cz

Přihláška do tanečních kurzů pro mládež

Jméno ….........................................................

Příjmení ….......................................................

Datum narození …...........................................

Mailová adresa …............................................................................................

Telefon ….........................................................

Mám partnera – partnerku – ANO (zadejte jméno a příjmení)

NE

Mám zájem o gardenku ANO (zadejte počet)

NE

Mám zájem o rezervaci vstupenek na Věneček ANO (zadejte počet)

NE